Pani Małgorzata skorzystała z naszej usługi profesjonalnych oraz kreatywnych aplikacji, specjalizowała się z w marketingu i reklamie, po ukończonych wyższych szkołach. Z doświadczenia kreatywny sprzedawca.

Pan Jan specjalizował się w wspomaganiu procesów technologicznych dużej spółki akcyjnej. Na swoim koncie posiada ukończona Politechnikę na Wydziale Chemicznym.

Pan Sebastian doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kończąc pięć studiów wyższych i zdobywając wiele znaczących tytułów w konkursach gdzie nagrodą był wyjazd do Brukseli.

Pan Sebastian to ekspert sztuki prezentacji, perswazji, wywierania wpływu, organizacji czasu pracy, skutecznej negocjacji, sprzedaży, budowania pozytywnych relacji w grupie.

Pan Damian Jest inżynierem ukończonej Wyższej Szkoły Handlowej o specjalizacji Transport i logistyka, zdobywając doświadczenie na stażu w międzynarodowej firmie.

Magister Wydziału Zarządzania i Finansów. 7 – letnie doświadczenie zawodowe na obejmowanym stanowisku wyższego szczebla wykonując sukcesywnie i skrupulatnie obowiązki Kierownika Biura Sprzedaży.

Laureatka rocznego stypendium zagraniczne w ramach programu LPP-Erasmus i wyjechałam do School of Technology and Management – Polytechnic Institute of Viana do Castelo w Portugalii.

Pan Marcin jest pracownikiem Firmy IBM, sukcesywnie zdobywający wiedzę, doświadczenie. Skorzystał z naszej usługi profesjonalnych dokumentów oraz kreatywnej aplikacji.

Pani Anna to kreatywny grafik komputerowy – tworzy i kreuje. Z zamiłowania do sztuki, z zawodu do projektowania. Wykonane zostały trzy różne dokumenty aplikacyjne.

Zapraszamy wkrótce więcej realizacji …